Cursus Kosmologie

Komend najaar (2023) wordt de cursus Kosmologie wederom gegeven. Het thema is: het Fascinerend Heelal. De cursus bestaat uit zes lessen van 19:30 uur tot 21:30 uur op maandagavond.

Vragen die aan bod komen zijn onder andere: hoe oud is het heelal? Hoe ontstond het heelal? Is het heelal oneindig? Hoe heeft het heelal zich in de loop van de tijd ontwikkeld? Blijft het heelal uitdijen? Hoe ontstaan sterren en planeten? Wat is donkere materie en donkere energie? Wat zijn zwarte gaten? Hoe werkt zwaartekracht en wat zijn zwaartekrachtgolven? Wat zijn de laatste inzichten over heelal en materie? Wat zijn de laatste technologische ontwikkelingen in de astronomie?

Gezien de onderwerpen is enige voorkennis van natuurkunde gewenst, maar het is geen vereiste voor deelname aan de cursus.

De cursus wordt net als in voorgaande jaren gegeven door een aantal leden van de Cosmoclub, een groep van enthousiaste amateurkosmologen verbonden aan de Sterrenwacht (Tonnie van de Klooster, Ben Lap, Jan Maas, Dook Noij, Charles Tempelman, Henk Ton en Johannes Vijlbrief). De cursus wordt voor 2023 wederom geactualiseerd, maar bouwt voort op het cursusmateriaal van Henk Ton, die deze cursus 10 jaar heeft verzorgd.

Op de cursusavonden is de sterrenwacht steeds vanaf 19.00 uur geopend; de cursus begint om 19:30 uur. Aan het begin van de cursus krijgen de cursisten het boekje “De oerknal en hetuitdijend heelal” uitgereikt van Henny Lamers en Rob Walrecht. Verder krijgt men van elke avond een uitgebreide syllabus toegestuurd.

We volgen de richtlijnen van het RIVM i.v.m. de corona-crisis die op dat moment gelden.

De kosten voor de cursus zijn € 95,=. Donateurs van de sterrenwacht betalen slechts € 80,-.

Heeft u interesse, wilt u zich opgeven of hebt u een vraag? Stuur een email naar philippus@lansbergen.net of naar Dook Noij (dnoij@zeelandnet.nl), coördinator van de cursus.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten