Cursus Kosmologie

Komend najaar (2022) wordt de cursus Kosmologie wederom gegeven. Het thema is: het Uitdijend Heelal. De cursus bestaat uit zes lessen van 19:30 uur tot 21:30 uur op maandagavond.

Vragen die aan bod komen zijn onder andere: Hoe oud is het heelal? Hoe ontstond het heelal? Is het heelal oneindig? Hoe heeft het heelal zich in de loop van de tijd ontwikkeld? Hoe ontstaan sterren en planeten? Is er elders leven in het heelal? Wat zijn zwarte gaten? En wat zijn zwaartekrachtgolven?

Gezien de onderwerpen is enige voorkennis van natuurkunde gewenst, maar het is geen vereiste voor deelname aan de cursus.

De cursus wordt net als in voorgaande jaren gegeven door een aantal leden van de Cosmoclub, een groep van enthousiaste amateurkosmologen verbonden aan de Sterrenwacht (Tonnie van de Klooster, Ben Lap, Jan Maas, Edward Mouw, Dook Noij, Charles Tempelman, Henk Ton en Johannes Vijlbrief). De cursus wordt voor 2022 geactualiseerd, maar bouwt voort op het cursusmateriaal van Henk Ton, die deze cursus 10 jaar heeft verzorgd.

Op de cursusavonden is de sterrenwacht steeds vanaf 19.00 uur geopend; de cursus begint om 19:30 uur. Aan het begin van de cursus krijgen de cursisten het boekje “De oerknal en hetuitdijend heelal” uitgereikt van Henny Lamers en Rob Walrecht. Verder krijgt men van elke avond een uitgebreide syllabus toegestuurd.

We volgen de richtlijnen van het RIVM i.v.m. de corona-crisis die op dat moment gelden.

De kosten voor de cursus zijn € 95,=. Donateurs van de sterrenwacht betalen slechts € 80,-.

Heeft u interesse, wilt u zich opgeven of hebt u een vraag? Stuur een email naar philippus@lansbergen.net of naar Dook Noij (dnoij@zeelandnet.nl), coördinator van de cursus.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten