Cursus Kosmologie

Komend najaar (2020) wordt de cursus Kosmologie wederom gegeven. Het thema is: het Uitdijend Heelal. De cursus bestaat uit zes lessen van 19:30 uur tot 21:30 uur op maandagavond.

Vragen die aan bod komen zijn onder andere: Hoe oud is het heelal? Hoe ontstond het heelal? Is het heelal oneindig? Hoe heeft het heelal zich in de loop van de tijd ontwikkeld? Hoe ontstaan sterren en planeten? Is er elders leven in het heelal? Wat zijn zwarte gaten? En wat zijn zwaartekrachtgolven?

Gezien de onderwerpen is enige voorkennis van natuurkunde gewenst, maar het is geen vereiste voor deelname aan de cursus.

De cursus wordt net als in 2019 gegeven door een aantal leden van de Cosmoclub, een groep van enthousiaste amateurkosmologen verbonden aan de Sterrenwacht (Rob Groot, Tonnie van de Klooster, Ben Lap, Jan Maas, Edward Mouw, Dook Noij, Charles Tempelman, Henk Ton en Johannes Vijlbrief). De cursus wordt voor 2020 geactualiseerd, maar bouwt voort op het cursusmateriaal van Henk Ton, die deze cursus 10 jaar heeft verzorgd.

Op de cursusavonden is de sterrenwacht steeds vanaf 19.00 uur geopend; de cursus begint om 19:30 uur. Aan het begin van de cursus krijgen de cursisten het boekje “Big Bang in de binnenzak” van Govert Schilling. Verder krijgt men van elke avond een uitgebreide syllabus toegestuurd.

In verband met de coronapandemie treffen we een aantal maatregelen in overeenstemming met de
richtlijnen van het RIVM:
– Maximaal 14 deelnemers om voldoende afstand (1,5 m) te kunnen garanderen, zowel in het
leslokaal als in de kantine.
– Bij binnenkomst wordt iedereen een aantal vragen gesteld over verkoudheid, keelpijn, hoesten,
benauwdheid en koorts.
– Ontsmetting van handen met handgel, alvorens naar het leslokaal te gaan.
– Voldoende ventilatie in het leslokaal.

De kosten voor de cursus zijn €95. Donateurs van de sterrenwacht betalen slechts €80.

Voor de cursus komend najaar is nog plaats voor één deelnemer. Mocht de cursus vol zitten, dan kunt u zich ook op de reservelijst laten plaatsen (in geval één van de huidige deelnemers afvalt). Heeft u interesse, wilt u zich opgeven of hebt u een vraag? Stuur een email naar philippus@lansbergen.net of naar Dook Noij (dnoij@zeelandnet.nl), coördinator van de cursus.

Cursusprogramma “Het Uitdijend Heelal”

Les 1: 28 september:
Introductie van de cursus
A. Geschiedenis van onze kennis van het heelal (“Van Aristoteles tot Hubble”: middelpunt, grootte en uitdijing van het heelal).
B. Elementaire kennis (Wat is elektromagnetische straling (licht, spectroscopie)? Wat is materie? Wat
zijn de vier natuurkrachten? Afstanden en snelheden in het heelal).

Les 2: 5 oktober:
A. Eigenschappen, structuur en levensloop van sterren (De zon, onze ster. Hoe “branden” sterren?
Inter Stellaire Materie. Ontstaan van sterren en planeten. Kosmische kringloop).
B. De Melkweg en zijn omgeving.

Les 3: 12 oktober:
A. Zwaartekracht en uitdijing van het heelal (Rol van zwaartekracht. Wet van Hubble (uitdijend heelal).
Fysisch model voor het uitdijend heelal)/ Zwarte gaten, neutronensterren en zwaartekrachtsgolven
B. Hoogenergetische verschijnselen in het heelal (gammaflitsers, super-, hyper- en kilonova’s,
quasars).

Les 4: 26 oktober:
A. Donkere materie en donkere energie/Kosmische achtergrondstraling.
B. Radioastronomie en Multi Messenger Astronomie.

Les 5: 2 november:
A. De geschiedenis van het heelal (“Van oerknal tot nu”. De “oersoep”. Het “oudste licht”)/Ontwikkeling
van het heelal (Vorming van sterren en sterrenstelsels. Clusters en superclusters)
B. Is er buitenaards leven? (Chemie tussen de sterren. Ontstaan van “levens” moleculen. Speurtocht
naar buitenaards leven).

Les 6: 9 november:
A. Het begin van het heelal.
B. De toekomst van het heelal.
C. De Stephen Hawking Quiz.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten